Välkommen till NewCap

NewCap är ett varumärke inom Private equity dvs. egna pengar placerade i icke marknadsnoterade bolag och verksamheter. NewCap bildades 1996 och förvaltar, äger och samäger. Vi exploaterar, utvecklar och förvaltar fastigheter. Inom företagandet har en stor inriktning skett mot företag relaterade till byggindustrin. Vi har även ägt och äger bolag inom kapitalförvaltning, IT och bolagsadministration.

Vi är branschoberoende men en viss inriktning finns mot bygg och fastigheter. Vi önskar ett dominerande inflytande i de bolag/projekt vi engagerar oss i, det behöver inte vara aktiemajoritet utan kan regleras via avtal.

Välkommen till NewCap