Inlägg av Rikard Ekman

Järven 4 avyttras Fastigheten Järven 4 såldes under 2016 genom försäljning av bolaget Järven i Norrköping Fastighets AB.