Järven 4 avyttras

Fastigheten Järven 4 såldes under 2016 genom försäljning av bolaget Järven i Norrköping Fastighets AB.

Bostadsprojekt i Saltsjö-Duvnäs

NewCap förvärvar ytterligare aktier i Duvnäs Fastighets AB och har därmed 55 % av aktierna i bolaget. Syftet med förvärvet är att genomföra ett bostadsprojekt om 40 lägenheter i Saltsjö-Duvnäs.

Stora Mans avyttras

NewCap avyttrar fastigheten Stora Mans till Oscar Properties. Avyttringen sker genom bolagsförsäljning.

Ny VD 

Mathias Abrahamsson tar över som VD i Nordic Kitchen Groups dotterbolag Härjedalskök Produktion AB. Mathias är nu VD i både Härjedalskök AB och i produktionsbolaget. Åtgärden är ett ytterligare steg i koncernens konsolidering.

Markinköp i Albyberg 

NewCap skriver via dotterbolag avtal med Haninge kommun om att förvärva ca 90 000 kvm mark och utveckla Albyberg.

Marktilldelningsavtal med Linköpings kommun

NewCap AB har via dotterbolag tillsammans med Byggidé Invest Sweden AB tecknat marktilldelningsavtal med Linköpings kommun om uppförande av 103 st lägenheter i Vallastaden i Linköping.

Ny VD i Scandinavian Kitchen AB

Jonas Syrén tillträder som VD i Scandinavian Kitchen AB samtidigt som han behåller jobbet som VD i NKG Marknad AB.

Tibrokök AB avyttras

Nordic Kitchen Group AB avyttrar Tibrokök AB och NKG Produktion.