Investeringar

NewCap investerar i mark, byggprojekt, fastigheter och företag.

Byggprojekt & fastigheter

Albyberg. NewCap  utvecklar tillsammans med Örnästet Invest AB industrilokaler i Albybergs blivande industriområde strax utanför Haninge. Kontakta johan.laven@newcap.se vid intresse. www.petroleumpark.se

Morningside Marina. NewCap planerar att genomföra ett bostadsprojekt om 40 lägenheter i Saltsjö-Duvnäs. Ny detaljplan för området beräknas antas under 2017. För mer information, kontakta: johan.laven@newcap.se, www.morningside.se


Företag


nkgNordic Kitchen Group AB

Nordic Kitchen Group har 4 starka varumärken; Canadaköket, Hagaköket, Härjedalskök samt LIB. Koncernen omsätter ca. 400 MSEK och har ca 150 anställda. NewCap Industries AB är sedan 2006 majoritetsägare i Nordic Kitchen Group AB. www.nordickitchen.se

Avyttrade investeringar


Vallastaden, Linköping. NewCap har uppfört 105 bostadslägenheter i Linköping. Arkitekter var Thomas Sandell, David Eliasson och Branco Kovacevic. Byggprojektet färdigställdes andra kvartalet 2017. www.integralen.se.

op OP Administration AB. Bolaget är ett fullserviceföretag inom redovisning och administration. Förutom redovisningstjänster tillhandahålls även deklarationshjälp för företag och privapersoner samt förmedling av färdiga bolag, s.k. lagerbolag.

NewCap Albyberg2 AB. Industrilokal i Albybergs blivande industriområde strax utanför Haninge.

jarven

Järven 4 AB

Fastigheten är belägen centralt i Norrköping och har enbart kommersiella lokaler. Fastighetens uthyrningsbara yta uppgår till 13 000 kvm och tomtarealen till 5 000 kvm. Fastigheten Järven 4 såldes under 2016 genom försäljning av bolaget Järven i Norrköping Fastighets AB.

NewCap Långbro AB. Fastigheten Stora Mans 1 om 8.000 kvm såldes genom bolagsförsäljning efter genomgående renovering och nyuthyrning.

NewCap Ekonomi AB. Fullservice företag inom redovisning och administration som fusionerades med OP Adminstration under 2012.

Förbandet 2 AB. 57 st hyreslägenheter avyttrade till AB Botkyrkabyggen mars 2010. Tillträde sommaren 2011.

Netsurvey Bolinder AB. Innehavet avyttrades våren 2010.

Riksten friluftsstad. I Riksten Friluftstad i Botkyrka kommun har bolaget uppfört 57 hyreslägenheter. Lägenheterna var inflyttningsklara i etapper under perioden februari – juni 2011. Enl avtal överläts fastgheten med de färdigställda lägenheterna till AB Botkyrkabyggen i juni 2011. Projektet drevs tillsammans med Miland AB. Se artikel i DN.  Under 2009 färdigställdes och avyttrades ett antal bostadsrättslägenheter i området även detta skedde tillsammans med Miland AB. Läs mer på www.miland.se.

Strand Interconnect AB. Aktierna såldes 2008 till Addnode AB, noterade på Stockholms small caplista..

Kamelen KB. Fastigheten Kamelen 14 om 13.500 kvm i Malmö avyttrades genom en bolagsförsäljning våren 2007 efter det att fastighetens eftersatta underhåll åtgärdats.

Fastighets AB Sollenta. 53,000 kvm kommersiella fastigheter i Sollentuna avyttrade 2006 efter att vakansgraden i fastighetsbeståndet sänkts från 20% till 5%.