Nyheter

Bostadsprojekt i Saltsjö-Duvnäs

NewCap förvärvar ytterligare aktier i Duvnäs Fastighets AB och har därmed 55 % av aktierna i bolaget. Syftet med förvärvet är att genomföra ett bostadsprojekt om 40 lägenheter i Saltsjö-Duvnäs.

Stora Mans avyttras

NewCap avyttrar fastigheten Stora Mans till Oscar Properties. Avyttringen sker genom bolagsförsäljning.

Ny VD 

Mathias Abrahamsson tar över som VD i Nordic Kitchen Groups dotterbolag Härjedalskök Produktion AB. Mathias är nu VD i både Härjedalskök AB och i produktionsbolaget. Åtgärden är ett ytterligare steg i koncernens konsolidering.