Om NewCap

Private equity

NewCap är ett varumärke inom Private equity dvs. egna pengar placerade i icke marknadsnoterade bolag och verksamheter. Vi förvaltar, äger och samäger. Vi exploaterar, utvecklar och förvaltar fastigheter. Inom företagandet har en stor inriktning skett mot företag relaterade till byggindustrin. Vi har även ägt och äger bolag inom kapitalförvaltning, IT och bolagsadministration.

Placeringsfilosofi

Vi är branschoberoende men en viss inriktning finns mot bygg och fastigheter. Vi vill ha ett dominerande inflytande i de bolag/projekt vi engagerar oss i, det behöver inte vara aktiemajoritet utan kan regleras via avtal. Placeringshorisonten kan både vara lång och kort.

Historik

NewCap startades 1996 och har sedan dess utvecklats till ett antal NewCap-bolag. Idag består gruppen i huvudsak av tre grenar; NewCap Properties äger och förvaltar fastigheter, NewCap Projekt utvecklar fastigheter och NewCap Industries är majoritetsägare i Nordic Kitchen Group, en koncern som tillverkar, utvecklar och säljer kök.
Läs mer under Investeringar om nuvarande och avyttrade investeringar.

Ledning / Styrelse

Styrelse NewCap AB

Anders Orrling
Ordförande, civilekonom och byggnadsingenjör, född 1951.
Erfarenheter från finans, fastigheter och markexploatering.
anders.orrling@newcap.se  070-555 30 44

Peter Ekman
Ledamot och VD, civilekonom, född 1953.
Lång erfarenhet från finans, kapitalförvaltning och fastigheter.
peter.ekman@newcap.se  070-811 93 95

Lars-Olof Olsten
Ledamot, ekonom, född 1964
Erfarenheter från redovisning, skatt och bolagsfrågor inom och utom Sverige.
lars-olof.olsten@newcap.se  070-824 75 90

Johan Lavén
Ledamot, civilekonom, född 1951
Erfarenhet från företags- och verksamhetsöverlåtelser, finans och fastigheter.
johan.laven@newcap.se , 070-631 72 54

Associerad verksamhet

Olsten Consulting AB
www.olsten-fc.se