Inlägg av admin

Bostadsprojekt i Saltsjö-Duvnäs NewCap förvärvar ytterligare aktier i Duvnäs Fastighets AB och har därmed 55 % av aktierna i bolaget. Syftet med förvärvet är att genomföra ett bostadsprojekt om 40 lägenheter i Saltsjö-Duvnäs.

Stora Mans avyttras NewCap avyttrar fastigheten Stora Mans till Oscar Properties. Avyttringen sker genom bolagsförsäljning.

Ny VD  Mathias Abrahamsson tar över som VD i Nordic Kitchen Groups dotterbolag Härjedalskök Produktion AB. Mathias är nu VD i både Härjedalskök AB och i produktionsbolaget. Åtgärden är ett ytterligare steg i koncernens konsolidering.

Markinköp i Albyberg  NewCap skriver via dotterbolag avtal med Haninge kommun om att förvärva ca 90 000 kvm mark och utveckla Albyberg.

Marktilldelningsavtal med Linköpings kommun NewCap AB har via dotterbolag tillsammans med Byggidé Invest Sweden AB tecknat marktilldelningsavtal med Linköpings kommun om uppförande av 103 st lägenheter i Vallastaden i Linköping.

Ny VD i Scandinavian Kitchen AB Jonas Syrén tillträder som VD i Scandinavian Kitchen AB samtidigt som han behåller jobbet som VD i NKG Marknad AB.

Tibrokök AB avyttras Nordic Kitchen Group AB avyttrar Tibrokök AB och NKG Produktion.

Ny VD i Nordic Kitchen Group AB Peter Ekman tillträder som VD i Nordic Kitchen Group AB och därmed som styrelseordförande i dotterbolagen.

NewCap Ekonomi AB fusioneras in i OP Administration AB. De två bokföringsbyråerna i Leksand som har 90% av sina kunder i Stockholmsområdet får genom fusionen en bredare kunskapsbas och kan erbjuda kunderna en bättre service med än högre kvalitet. Fusionen beräknas vara fullt genomförd till sommaren.

Ny VD i OP Administration AB Annika Rückert har tillträtt som ny VD i OP Adminstration AB.