Ny VD i Nordic Kitchen Group AB

Peter Ekman tillträder som VD i Nordic Kitchen Group AB och därmed som styrelseordförande i dotterbolagen.

NewCap Ekonomi AB fusioneras in i OP Administration AB.

De två bokföringsbyråerna i Leksand som har 90% av sina kunder i Stockholmsområdet får genom fusionen en bredare kunskapsbas och kan erbjuda kunderna en bättre service med än högre kvalitet. Fusionen beräknas vara fullt genomförd till sommaren.

Ny VD i OP Administration AB

Annika Rückert har tillträtt som ny VD i OP Adminstration AB.

NewCap förvärvar skolfastighet

NewCap AB förvärvade via bolag en fastighet i Långbro Stockholm. Fastigheten omfattar uthyrningsbar yta om 8.000 kvm. Fastigheten har idag sex hyresgäster med hyresavtal löpande från tre till nio år. Förvärvet är en fortsättning på uppbyggnaden av koncernens fastighetsportfölj är organiserad under NewCap Propertries AB.

OP Administration AB och NewCap Ekonomi AB

OP Administration AB och NewCap Ekonomi AB kommer under hösten påbörja ett samgående. Bolagen som tillsammans har 9 anställda kommer kunna erbjuda ett bredare tjänsteutbud, får fler med specialistkunskaper och bli mindre sårbara vid frånvaro. I samband med sammanslagningen kommer en ny VD anställas. Intresserad? Skicka några rader om dig själv till lars-olof.olsten@newcap.se.

Nordic Kitchen Group AB förvärvade Lib AB
Nordic Kitchen Group AB förvärvade 2010-12-17, 100 % av aktierna i Lib, luck och inredningsbolaget i Borås AB.
Lib erbjuder kostnadseffektiv köksförnyelse till i första hand bostadsföretag. Lib omsätter ca 60 msek med god lönsamhet och förväntas öka omsättningen kraftigt under kommande år.
I och med förvärvet förväntas NKG-koncernen omsätta ca 200 msek inom segmentet lyckbyte under 2011.
Totalt beräknas koncernen omsätta ca 400 asek.

NewCap förvärvar fastighet i Norrköping
NewCap AB förvärvade 2010-12-16 via bolag en fastighet i Norrköping, säljare var Hemfosa. Fastigheten omfattar uthyrningsbar yta om 12.000 kvm. Bolaget har idag ett nioårigt hyresavtal med hyresgästen. Förvärvet är det första i raden med en ambition att inom något år bygga upp ett större fastighetsbestånd.

Namnbyte
Jamie Industries AB byter namn till Nordic Kitchen Group AB.

NewCap Properties nystartar. 

NewCap söker kommersiella fastigheter för att bygga upp ett nytt fastighetsbestånd

Försäljning av nyproducerade lägenheter

NewCap Miland Riksten säljer 57 st nyproducerade lägenheter till AB Botkyrkabyggen med tillträde sommaren 2011