Nyheter

Tibrokök AB avyttras

Nordic Kitchen Group AB avyttrar Tibrokök AB och NKG Produktion.

Ny VD i Nordic Kitchen Group AB

Peter Ekman tillträder som VD i Nordic Kitchen Group AB och därmed som styrelseordförande i dotterbolagen.

NewCap Ekonomi AB fusioneras in i OP Administration AB.

De två bokföringsbyråerna i Leksand som har 90% av sina kunder i Stockholmsområdet får genom fusionen en bredare kunskapsbas och kan erbjuda kunderna en bättre service med än högre kvalitet. Fusionen beräknas vara fullt genomförd till sommaren.